αμυντικά συστήματα

Κατά την άποψή μας η προσφορά συστημάτων ασφαλείας στα τυφλά είναι τελείως απαράδεκτη. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα είναι ανεπαρκές εάν δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά οι ανάγκες του κάθε χρήστη.

 Σε κάθε περίπτωση, και πριν την υποβολή προσφοράς, επισκεπτόμαστε το χώρο σας , χωρίς δική σας επιβάρυνση. Καταγράφουμε τις ιδιαιτερότητες του χώρου, συζητούμε τις ανάγκες του χρήστη, ενημερώνουμε για τις δυνατότητες που υπάρχουν και μόνο τότε προχωράμε σε υποβολή προσφοράς

 

Newsletter

Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς: