αμυντικά συστήματα

Η εταιρεία μας προσφέρει την υπηρησία του τεχνικού ασφαλείας. Εάν ο πελάτης το επιθυμεί, μπορούμε να του παρέχουμε τεχνικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε        24 ωρη βάση. Εάν η βλάβη είναι βατή θα επισκευασθεί επιτόπου , σε διαφορετική περίπτωση, ο τεχνικός θα σταθεροποιήσει το σύστημα και η επισκευή θα γίνει σε δεύτερη επίσκεψη.

 Προσφέρουμε δύο επιλογές για τη χρέωση της υπηρησίας

 Με συνδρομή και τιμολόγηση της επίσκεψης με κανονική χρέωση, και προτεραιότητα σε περίπτωση ταυτόχρονων κλήσεων

 Χωρίς συνδρομή με ειδική τιμολόγηση

 

 

 

Newsletter

Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς: